fbpx

גלובס: ניירות ערך חסומים – האם ציבור המשקיעים בבורסה מוגן?

להלן קישור לכתבה שהתפרסמה בגלובס, על ידי עו"ד אבי נדלר אודות ניירות ערך רשומים למסחר בבורסה אשר הונפקו בהנפקות פרטיות ולכן חסומים למסחר במשך תקופת החסימה הקבועה על פי חוק ניירות ערך; הטעמים להיותם חסומים, והבעיות באסדרת המצב הקיים בנוגע לניירות ערך חסומים והגנת ציבור המשקיעים בבורסה.

קישור לקריאת הכתבה בגלובס

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן