fbpx

התקשיתם להוכיח ירידה במחזורים עקב חופשת לידה ומילואים? לא עוד.

כזכור, עצמאים שהיו בחופשת לידה או בשירות מילואים בשנת 2019, התקשו להוכיח ירידה במחזורים ביחס לשנת 2020 וכפועל יוצא – לא היו זכאים לקבל את "מענקי הקורונה". להשלמת התמונה נציין רק כי אחד מתנאי הסף לעצמאים להנות מאותם "מענקי קורונה" הוא הוכחה של ירידה במחזורים בשנת 2020 בשיעור של 25%/40% (תלוי בחודשים הרבלנטים) ביחס למחזורים המקבילים בשנת 2019.

לאחר ביקורת תקשורתית נוקבת שכוונה אל הממשלה, תוקן הבוקר העיוות האמור שעה שוועדת הכספים אישרה את התקנות החדשות, במסגרתן נקבע כי מי שנעדרה מעסקה עקב שמירת הריון ו/או לידה לפחות 7 ימים, תוכל לבקש כי הבדיקה ביחס למחזורי הבסיס שלה תהיה ממוצע של 12 החודשים שקדמו לחודש הראשון שבו היא נעדרה כאמור, או ממוצע החודשים בשנת 2019 (למעט חודשי ההעדרות כאמור).

דין דומה הוחל אף ביחס למשרתים במילואים בשנת 2019, כאשר כעת יוכלו הם לנטרל את החודשים בשנת 2019 שבהם שירתו תקופה מינימלית של 7 ימים.

לעיון בנוסח התקנות – יש להקיש על הלינק.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן