fbpx

ועדת המסים בלשכת עורכי הדין – ישיבה מקצועית מצולמת – 15.02.2021, 16:00

ועדת המסים של לשכת עורכי הדין במחוז מרכז, תקיים ישיבה מצולמת עם יו"ר הועדה בנושאים מקצועיים לרווחת עורכי הדין בכלל וחברי המחוז בפרט. בין היו"ר של ועדת המסים בלשכת עורכי הדין (מחוז מרכז), נמנה עוה"ד (יועץ מס) ירון אלי ממשרדנו.

מתי: 15.02.2021, 16:00

נושאי הישיבה:

  1. תחולת סעיף 107 על בקשות לתיקון שומה לפי סעיף 85.
  2. הליכי שומה במיסוי מקרקעין.
  3. חשבוניות פיקטיביות.
  4. תכניות לתגמול עובדים.
  5. תכניות הוועדה לשנת 2021.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן