fbpx

סוף שנת המס 2020 בצל הקורונה: דברים שעל המחוקק לאמץ עכשיו!

כבר עכשיו ברור ששנת 2020 תיזכר כשנת שפל (פיסקאלית) היסטורית ביחס למרבית העסקים. יתרה מכך, ההשלכות ימשיכו לתת את אותותיהם גם בשנים הקרובות. נכון למועד כתיבת שורות אלה, המדיניות הממשלתית אימצה את המתווה של תשלום מענקים לעסקים שהוכיחו ירידה חדה במחזורים (התחיל בשיעור מינימלי של 25% ובהמשך ננעץ על שיעור של 40% כתנאי סף). להמשך קריאת המאמר – יש להקיש על הלינק שלהלן.

כתבה מעיתון גלובס מיום 26.11.2020 – עוה"ד (יועץ מס) ירון אלי

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן