fbpx

תגמול בכירים

למשרדנו מומחיות וניסיון רב בייצוג וליווי חברות ונושאי משרה בהעסקת עובדים בכירים וכן בהכנה של תוכניות תגמול לעובדים בכירים, דירקטורים ונושאי משרה.

משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלב הגיוס, המו"מ להסכם העסקה/התגמול ועד לסיום העסקה של נושאי משרה בכירים בתאגידים. כמו כן, משרדנו נותן מענה כולל בכל הקשור לתוכניות תגמול הוני (תוכניות אופציות, מניות RSU) לרבות טיפול מיסויי בהשלכות המס הנובעות ממנגנונים אלו ומתגמולים הוניים אחרים.

בין שירותינו:

  • מדיניות תגמול;
  • הסכמי העסקה לבכירים;
  • תוכניות אופציות לעובדים ונושאי משרה (לרבות בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה);
  • ליווי וייצוג מול רשויות המס (לרבות קבלת רולינגים);
  • הענקת תמריצים מבוססי הון ו/או מבוססי ביצועים;
  • מענקי חתימה, פיצויי הסתגלות ותשלומים בגין אי תחרות;
  • הענקת זכויות והטבות לעובדים במסגרת עסקאות A&M.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן