fbpx

מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות של חברות והשתלטויות עסקיות על חברות תמיד הסעירו את הדמיון העסקי והניעו את הכלכלות.

העברת שליטה ושינויי מבנה בחברות ובתאגידים, יכולים להיות מנועי צמיחה אסטרטגיים כאשר הם נעשים ביצירתיות, יעילות ומומחיות.

ניתן לרכוש, למכור, לפצל או לאחד פעילויות עסקיות, ובכך להיכנס לתחומי עיסוק ואזורים חדשים במהירות, או דווקא לפצל החוצה או לחסל פעילות שכזו.

עסקאות אלה הן פאזל מורכב שצריך לנתח היטב מראש ולפצח בזהירות מבלי להשאיר חלקים חסרים. זהו תחום משפטי מאתגר עם חשיבות מכרעת לניתוח היתרונות והחסרונות המשפטיים הייחודיים לכל עסקה, תכנון האסטרטגיה שלה והכרת פסיקות רלוונטיות קודמות‎.

משרדנו מיומן ביישום אסטרטגיות יצירתיות ואפקטיביות לעסקאות מיזוג ורכישה, ומעניק ללקוחותיו ליווי וייעוץ מעשי לכל אורך העסקה.

משלב ההיערכות ובחירת המתווה וייעוץ המס, דרך בדיקות הנאותות והמשא ומתן, ועד לחתימה על הסכם והשלמת העסקה – ההצלחה שלנו היא ההצלחה של לקוחותינו בישראל ומעבר לים‎.

בין שירותינו:

  • עסקאות מיזוג רגילות (סטטוטוריות), מיזוג בדרך של הסדר בחסות בית המשפט, מיזוג משולש רגיל או מיזוג משולש הופכי.
  • ייצוג וליווי משפטי של עסקאות מיזוגי חברות ורכישות הן בשיתוף פעולה הדדי ומרצון משותף והן במצב של עסקאות "עוינות" העלולות להתפתח למאבק שליטה.
  • עסקאות רכישת נכסים במסגרתן בגוף הרוכש מבצע Cherry picking של הנכסים הנרכשים.
  • הצעות רכש של חברות ציבוריות, מחיקה ממסחר בבורסה ועסקאות Going private.
  • ייעוץ וליווי משפטי ללקוחות המבקשים להגן על החברות שלהם מפני השתלטות עוינת באמצעות מנגנוני גלולות רעל‎ (Poison pill) ‎ובאמצעות כלים משפטיים אחרים.
  • ייעוץ בנושאי ממשל תאגידי ומיסוי, ניהול משא ומתן וביצוע בדיקות נאותות‎ Due) Diligence ‎).
  • הגשת דיווחים לרשויות ממשלתיות וכן קבלת היתרים ורישיונות מרשויות ממשלתיות, דוגמת רשות המיסים, הרשות להגבלים עסקיים, רשות ניירות ערך, בתי משפט וכו'.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן