fbpx

מיסוי בינלאומי

למחלקת המסים במשרדנו מומחיות רבה בייצוג וליווי תאגידים ישראלים ויחידים הפועלים בחו"ל. מחלקת המסים מעניקה שירותיי ייעוץ מס תוך שימת דגש על סוג הפעילות המדוברת, שאלות של 'תושבות' לצורכי מס בדמות "שליטה וניהול", מבחני "מרכז החיים,, 'רילוקיישן' (relocation), והכל תוך שימת דגש על הוראות הדין הפנימי, אמנות המס והדינים הזרים הרלבנטיים. מחלקת המסים נמצאת בקשר עם יועצי מס זרים בכדי להעניק ללקוחותיה את ייעוץ המס האופטימלי בכל המדינות שרלבנטיות לפעילות/התושבות כאמור. 

כמו כן, מעניק המשרד ייעוץ מס למשפחות המבקשות לתכנן "העברה בין דורית", ומייצג ומלווה מול רשויות המס עד לקבלת הסדרי נאמנויות שונים.

מחלקת המסים במשרדנו מלווה לקוחות בהליכי גילוי מרצון מול רשויות המס.  במסגרת הליכים אלה, מסדיר המשרד את נכסי הלקוחות בחו"ל, תוך מתן חסינות פלילית ללקוחותיו. 

המשרד מלווה גם עולים חדשים ותושבים חוזרים ביחס לזכויותיהן המהותיות והפרוצדוראליות. 

בין שירותינו

  • ליווי וייצוג תאגידים ישראלים הפועלים בחו"ל.
  • ליווי וייצוג יחידים הפועלים בחו"ל, לרבות עובדים שייצאו ל'רילוקיישן' (relocation). 
  • ליווי וייצוג עולים חדשים ותושבים חוזרים.
  • הסדר נאמנויות.
  • הליכי גילוי מרצון.
  • ליווי וייצוג רואה חשבון/יועצי מס מול רשויות מע"מ ביחס ללקוחותיהם.
  • ייצוג נישומים בבתי המשפט השונים.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן