fbpx

למחלקת המסים במשרדנו מומחיות רבה בייצוג וליווי מול רשויות מס הכנסה. אנחנו מלווים, בין היתר, תאגידים, שותפויות, קרנות, נאמנויות, עמותות ויחידים מול רשויות מס הכנסה, החל משלב התכנון של המבנה המשפטי הרצויי (Structure) ועד להקמתו בפועל. 

מחלקת המסים מעניקה חוות דעת משפטיות לפוזיציות פיסקאליות כאלה ואחרות, תכנוני מס תוך קביעת המתווה המיסוי הרצוי, מייצגת נישומים לשם קבלת רולינגים (pre-ruling) מרשויות המס ביחס לסוגיות מס מורכבות, וכן מלווה בהליכי השומה השונים. בנוסף, מחלקת המס במשרדנו מייצגת נישומים בערעורי מס בפני בתי המשפט השונים, ובפני הועדות הרלבנטיות.

מחלקת המסים, בשילוב מחלקת ההייטק במשרדנו, מטפלת במגוון נושאי מיסוי שרלבנטיים לענף ההייטק והמו"פ; החל מנושא תוכניות לתגמול עובדים על המכשירים ההוניים השונים (מניות, אופציות, ESPP, RSU's ועוד), חוק האנג'לים, חוקי עידוד השקעות הון, ועד לשינוי מבנה, העברת I.P מיחיד לחברה, עסקאות רכישה/מכירה של מניות/פעילות, עסקאות A&M ועוד.  

בין שירותינו

 • ייעוץ מס שוטף לתאגידים, שותפויות, קרנות, עמותות ויחידים.
 • ייצוג וליווי נישומים מול רשויות המס לקבלת רולינגים (pre-ruling) בסוגיות מס שונות. 
 • ייצוג נישומים מול רשויות המס בהליכי שומה. 
 • ליווי תאגידים ויחידים בהליכי שינוי מבנה/ראורגניזציה.
 • מתן חוות דעת מיסוייות.
 • פירוקי תאגידים והעברת הנכסים לבעלי השליטה.
 • ליווי וייצוג רואה חשבון/יועצי מס מול רשויות המס ביחס ללקוחותיהם.
 • ליווי DD (גילוי נאותות) מיסויי לפני עסקאות A&M/השקעה.
 • ליווי נישומים בהליכי גילוי מרצון.
 • הכנת תוכניות תגמול לעובדים (ESOP).
 • ייצוג נישומים בבתי המשפט ובערכאות השונות.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן