fbpx

למחלקת המסים במשרדנו מומחיות רבה בייצוג וליווי מול רשויות מס ערך מוסף (מע"מ). מחלקת המיסוי מלווה ומייצגת יזמים, קבלנים, מלכ"רים, מוסדות כספיים, קבוצות רכישה, עסקאות פינוי בינוי והתחדשות עירונית, וכן מלווה 'עוסקים' בפעילות עסקית ו/או במתן שירותים ללקוחות בחו"ל. 

מחלקת המסים, בשילוב מחלקת הנדל"ן במשרדנו, מטפלת אף בכל ההיבטים הכרוכים בעסקות המסווגות כ"עסקאות אקראי" לפי חוק מס ערך מוסף; החל מליווי המו"מ בין הצדדים, ייצוג בהסכמי המכר, הגשת הדיווחים הנדרשים לרשויות המס, ייצוג בהליכי השומה מול רשויות מיסוי מקרקעין, ועד להגשת ערעור לוועדת הערר/בית המשפט.

בחודש מאי 2020 התקבל פס"ד ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א שבו בית המשפט הטיל ביקורת נוקבת על רשויות מע"מ, בקובעו, בין היתר, כי: "הצעות הנהלת מע"מ נגועות בחוסר סבירות והתקבלו בחוסר תום לב, הן מבחינה מהותית והן מבחינה פרוצדוראלית". ביהמ"ש אף הטיל הוצאות גבוהות על המדינה. מחלקת המסים במשרדנו ייצגה את המערערים (ע"מ 411008/17 פיצה שמש ואח' נגד מנהל מע"מ). לקישור לכתבה מעיתון "דה מרקר" ולפסה"ד – יש להקיש על הלינק.  

בין שירותינו

  • ייצוג נישומים מול רשויות מע"מ בהליכי שומה.
  • מתן חוות דעת מיסוייות. 
  • ליווי עסקאות ו/או שירותים ללקוחות בחו"ל.
  • ליווי "עסקאות אקראי".
  • פירוקי תאגידים והעברת הנכסים לבעלי השליטה.
  • ליווי וייצוג רואה חשבון/יועצי מס מול רשויות מע"מ ביחס ללקוחותיהם.
  • ייצוג נישומים בבתי המשפט השונים.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן