fbpx

למחלקת המקרקעין במשרדנו מומחיות רבה בייצוג וליווי, בין היתר, יזמים, קבלנים, קבוצות רכישה, עסקאות פינוי בינוי והתחדשות עירונית וכן יחידים ומשקיעים פרטיים.

מחלקת המקרקעין מעניקה ייעוץ וטיפול משפטי כולל ומקיף בכל היבטי תחום הנדל"ן החל מעסקאות פשוטות של ליווי רוכשי/מוכרי דירות מגורים, ועד לעסקאות מורכבות בדמות עסקאות קומבינציה, ניוד זכויות, פינוי בינוי, תמ"א, התחדשות עירונית ועוד. 

מחלקת המקרקעין, בשילוב מחלקת המיסים במשרדנו, מטפלת בכל ההיבטים הכרוכים בעסקות נדל"ן; החל מליווי המו"מ בין הצדדים, ייצוג בהסכמי המכר, הגשת הדיווחים הנדרשים לרשויות המס, ייצוג בהליכי השומה מול רשויות מיסוי מקרקעין, ועד להגשת ערעור לוועדות הערר/בתי המשפט.

מחלקת המקרקעין, בשילוב מחלקת מיסוי מוניציפאלי במשרדנו, מטפלת בכל ההיבטים הכרוכים בהליכי תכנון ובנייה, מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות, היטלי פיתוח ועוד), ועד להגשת ערעור לוועדות הערר/בתי המשפט.

בין שירותינו

  • ייצוג וליווי יזמים, קבלנים, יחידים, וחברות נדל"ן מניב.
  • ייצוג וליווי קבוצות רכישה, עסקאות פינוי בינוי, תמ"א והתחדשות עירונית.
  • ייצוג וליווי (בשיתוף מחלקת מיסוי מוניציפאלי במשרדנו) הליכי תכנון ובנייה, מיסוי מוניציפאלי (ארנונה, אגרות, היטלי פיתוח ועוד).   
  • ייצוג בבתי המשפט השונים/וועדות הערר השונות.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן