fbpx

ניירות ערך ושוק ההון

למחלקה המסחרית במשרדנו מומחיות בתחום ניירות ערך ושוק ההון בזכות היכרות מעמיקה עם שוק ההון הישראלי והגלובלי. 

למשרדנו ניסיון נרחב בעבודה מול רשות ניירות ערך והבורסה וניסיון רב שנים עם לקוחות מהחברות הציבוריות הגדולות בישראל.

אהבתנו לתחום טמונה בהיותו רחב ודינאמי ובכך שהוא מאופיין ברגולציה ערה ובלתי פוסקת.

בקיאות ומיומנות והכרת החוקים, התקנות הרגולציה ועמדות רשות ניירות ערך בנושאים השונים הן בגדר חובה להתנהלות בשוק ההון, אנו גאים בידע הנרחב שלנו, ובניסיון העשיר שצברנו בייצוג חברות, משקיעים ומוסדות פיננסיים פרטיים וציבוריים, כמו גם בגיוסי הון והנפקות.

המחלקה המסחרית במשרדינו מלווה חברות ציבוריות, תאגידים מדווחים, קרנות השקעה וגופים אחרים במהלך פעילותם העסקית, ומסייעת להם לעמוד בדרישות חוק החברות וחוק ניירות ערך וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות‎.

כמו כן משרדנו מייצג בעלי מניות בחברות ציבוריות, ומלווה אותם בהתנהלותם השוטפת מול החברה ובמידת הצורך גם במסגרת סכסוכים עם בעלי מניות נוספים או עם החברה‎.

בנוסף, וביחד עם מחלקת הליטיגציה של משרדנו, אנו מייצגים ומלווים בסיטואציות של תביעות נגזרות ותובענות ייצוגיות כנגד חברות.

בין שירותינו:

  • הכנת החברה להנפקה לרבות בדיקת מבנה ההון, ומבנה הממשל התאגידי וסיוע לחברה לצלוח את הפיכתה לחברה ציבורית ולתאגיד מדווח
  • עריכה וניסוח של תשקיפים, כולל תשקיפי מדף ודוחות, הצעת מדף ומסמכים נוספים בהתאם לסוג העסקה
  • ייצוג חברות במהלך ההנפקה מול רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, המשקיעים המוסדיים וחברות הדירוג
  • ייצוג חברות ציבוריות זרות אשר מבקשות לבצע רישום כפול בבורסה בתל-אביב וסיוע לחברות המבקשות להימחק מהמסחר בבורסה
  • ליווי חתמים ומפיצים וביצוע בדיקות נאותות במהלך הנפקות שונות, ליווי נאמנים במסגרת הסדרי חוב ציבוריים.
  • ליווי של קרנות השקעה בכל הקשור לדרישות חוק ניירות ערך וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‎, ‎בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות.
  • הצעות רכש, מחיקה ממסחר ועסקאות Going private.
שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן