fbpx

גם אוסף של כתובות דואר אלקטרוני לצד שמות בעליהן הינו מאגר מידע

בקצרה: על פי דיני הגנת הפרטיות, כל עסק או חברה שיש להם אוסף נתונים ממוחשב ('מאגר מידע') של לקוחות, עובדים, ספקים או כל אחד אחד, נדרש לבחון האם עליו לרשום את מאגר המידע ברשות להגנת הפרטיות. על פי עמדת הרשות להגנת הפרטיות  – גם אוסף של כתובות דואר אלקטרוני לצד שמות בעליהן הינו מאגר מידע הכפוף לחוק הגנת הפרטיות.

מהו מאגר מידע?

'מאגר מידע' הינו אוסף של נתונים  הניתנים לעיבוד ממוחשב, למעט שני חריגים : אוסף לשימוש אישי – ביתי שאינו למטרת עסק או: אוסף של נותנים אשר כוללים רק שם, כתובת ודרכי התקשרות, אשר כשלעצמם אין בהם אפיון הפוגע בפרטיות, ובתנאי שלבעל האוסף או לתאגיד שבשליטתו אין אוסף נוסף.

מאגר מידע

האם רשימה של כתובות דואר אלקטרוני עלולות להיות מאגר מידע?

עד לאחרונה היתה שאלה האם כתובת דואר אלקטרוני הינה למעשה רק דרך התקשרות ולכן אוסף הכולל רק שמות וכתובות דואר אלקטרוני אינם נחשבים מאגר מידע.

בגילוי דעת שהוציאה לאחרונה הרשות להגנת הפרטיות הביעה הרשות את עמדתה כי כתובת דואר אלקטרוני הינה למעשה מידע אישי ולא רק אמצעי ליצירת קשר. לכן, גם אוסף של כתובות דואר אלקטרוני לצד שמות בעליהן הינו מאגר מידע הכפוף לכל החובות מכוח חקיקת הגנת הפרטיות והסנקציות העונשיות בגין הפרתן.

נזכיר כי לפי דיני הגנת הפרטיות, מי שמחזיק במידע אישי על אנשים חלה עליו חובה להגן על המידע ולקבל את הסכמתם לשימוש בו. כמו כן, אסור להעביר את המידע ללא הסכמה לגורמים נוספים, לא ניתן להשתמש במידע למטרה אחרת מהמטרה לשמה הוא נמסר ויש להבטיח כי רמת אבטחת המידע תהיה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) ועוד.

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) שנכנסו לתוקף לפני כחצי שנה מחייבות כל גורם בכלל מגזרי המשק בישראל, ציבורי ופרטי כאחד, המנהל מידע אישי, לקיים דרישות אבטחת מידע בהתאם לרמת הסיכון שיוצרת פעילות עיבוד המידע אצלו בארגון.

כדאי לדעת שבחודש דצמבר 2018 הסתיימה תקופת ההטמעה הראשונית של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) והחל מינואר 2019 תוחמר מדיניות האכיפה מצד הרשות להגנת הפרטיות במקרים של אירועי אבטחת מידע חמורים.

משרדנו מטפל ומייעץ לחברות, סטארט-אפים, יזמים, עסקים וגופים מסחריים הנמנים על לקוחותיו בכל הנוגע לרישום מאגרי מידע ולעמידה בחובות החלות מכוח דיני הגנת הפרטיות.

המחלקה המסחרית של משרד עורכי הדין אלי נדלר פריידין ושות' עוסקת, בין היתר, במשפט מסחרי, היי-טק סטארט-אפים והון סיכון, מימון חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך ולה ניסיון רב בליווי של חברות סטארט אפ ומיזמים עסקיים טכנולוגיים ואחרים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה עו"ד אבי נדלר.

יובהר כי האמר לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. לכן, אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן