fbpx

השפה האנגלית הגיעה לרשם החברות הישראלי, או …Startup nation at last / עו"ד אבי נדלר

מהפכת האנגלית הגיעה לרשם החברות הישראלי – או …Startup nation at last/ עו"ד אבי נדלר

האם ניתן להגיש תקנון חברה בשפה האנגלית לרשם החברות?

לאחר תקופה ארוכה בה בהתאם לנוהל הנוהג אצל רשם החברות לא התקבלו לרישום מסמכים בשפה האנגלית בטענה שאנגלית איננה שפה רשמית במדינת ישראל, כעת, בעקבות שינוי בתקנות שיזם משרד המשפטים מצב זה השתנה והחל מיום 17 במאי 2016 ניתן להגיש תקנון חברה ומסמכי שעבוד בשפה האנגלית.

מדובר בשינוי מתבקש, מבורך, ואף מחויב של מצב דברים אשר אינו תואם את המציאות העסקית הישראלית כבר שנים רבות וארוכות. השפה האנגלית היא למעשה השפה היחידה בעולם העסקים וההשקעות הגלובאלי.

הנוהל שהיה קיים אצל רשם החברות יצר סיטואציה בלתי סבירה לפיה חברות ישראליות רבות, בעיקר סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה מתחומים שונים, אשר מראש מכוונות עסקית לשוק הגלובאלי ואל משקיעים מעבר לים, ביקשו מלכתחילה שכל מסמכי היסוד שלהם יהיו בשפה האנגלית – נתקלו אף הם בנוהל האמור ששלח אותם אל השפה העברית.

חמור מכך, משקיעים זרים וחברות זרות אשר ביקשו להשקיע בחברות ישראליות או לרכוש אותם נאלצו לחתום ולהגיש תקנוני חברות ומסמכי יצירת שיעבוד בשפה שהם אינם יודעים לקרוא ולהבין. כאשר המסמך בשפה העברית הוא המסמך הרשמי, הדבר גורר פערי תרגום ופערי פרשנויות אשר עלולים ליצור לעיתים גם פערי הבנה. פערים שאינם צריכים להיות ואין להם מקום בהתקשרויות מסחריות בעולם העסקים המודרני.

הסכמים משפטיים

Startup nation?!?

לפיכך, יזם משרד המשפטים שינוי לתקנות הרלוונטיות. ביום 30 במרס 2016 אישרה וועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת את השינויים הנדרשים בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס-1999.

בהתאם לתיקון ניתן כעת לחברות להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים בשפה האנגלית:

  1. הגשת תקנון חברה בשפה האנגלית במסגרת רישום חברה חדשה, או הגשת תקנון בשפה האנגלית במסגרת דיווח על שינוי תקנון. בשלב זה האמור לא יחול על חברה לתועלת הציבור.
  2. מסמכים בדבר יצירת שעבודים ומשכנתאות לפי סעיף 178 לפקודת החברות שנערך ונחתם בשפה האנגלית.

דרישת תרגום נוחות נאות לעברית  – לתשומת לב כי למסמכים אשר יוגשו כאמור בשפה האנגלית נדרש יהיה לצרף תרגום של המסמך לשפה העברית עליו יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך שבאנגלית בלבד" וכן לצרף אישור החברה בדבר נאותות התרגום.

החידוש המהותי הוא שהנוסח שבאנגלית יהיה מעתה הנוסח הרשמי והמחייב עליו יהיה להסתמך.

יצוין, כי בד בבד תוקנו גם הטפסים הרלוונטיים (טופס 1, טופס 8א או טופס 10).

לנוסח התיקון: לחצו כאן

המחלקה המסחרית של משרד עורכי הדין אלי נדלר פריידין ושות' עוסקת, בין היתר, במשפט מסחרי, היי-טק סטארט-אפים והון סיכון, מימון חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך ולה ניסיון רב בליווי של חברות סטארט אפ ומיזמים עסקיים טכנולוגיים ואחרים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה עו"ד אבי נדלר.

יובהר כי האמר לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. לכן, אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן