fbpx

הצעת חוק חדשה להסדרת הלוואות חברתיות – Peer-to-peer Lending

הצעת חוק חדשה להסדרת הלוואות חברתיות – Peer-to-peer Lending / עו"ד אבי נדלר

בשנים האחרונות הטכנולוגיה מגיעה גם לתחומים הנחשבים באופן קלאסי כמקובעים ומיושנים. אחת הדוגמאות הבולטות היא תחום ה-fintech, הטכנולוגיה הפיננסית.

בתחום זה צמחו בשנים האחרונות חברות ופלטפורמות טכנולוגיות אשר עוסקות בתיווך בין לווים ומלווים,   Peer-to-peer Lending או בעברית, הלוואת עמית לעמית, הלוואות המונים או הלוואות חברתיות. כך ניתן להזכיר למשל מיזמים כמו: בלנדר, ELOAN, TARYA ועוד.

באמצעות שירותים אלו ניתן לקבל הלוואות מאת אנשים וחברות אחרות, בדרך כלל, צדדים שלישיים לא קשורים. כל זאת, מבלי לעבור דרך גורמי התיווך המסורתיים כגון בנקים, חברות כרטיסי אשראי או גופי מימון חוץ בנקאיים אחרים. הפלטפורמה בתחום ההלוואות עמית לעמית הוא רשת האינטרנט שהיא זירת המפגש בין ללווים ומלווים.

הצעת חוק חדשה שמקדמת הממשלה מבקשת להסדיר את תחום מתן האשראי החוץ־בנקאי בין מלווים ובין לווים יחידים (כלומר: שאינם בנק או גוף מוסדי או חברות) ואשר מתבצע באמצעות מערכת המתווכת באופן מקוון ביניהם (מערכת (Peer to Peer או P2P). מערכת P2P, מאפשרת לקשר בין לווים למלווים, באמצעות רשת האינטרנט (ובכלל זה יישומים ואפליקציות), לשם יצירת עסקת אשראי בין יחידים כמלווים ולווים. המערכת עצמה היא הפלטפורמה בלבד, ומפעיל המערכת אינו נושא בסיכון האשראי, כיוון שהוא אינו הגוף אשר מספק את האשראי.

הצעת חוק חדשה להסדרת הלוואות חברתיות – PEER-TO-PEER LENDING

למערכות P2P ליצירת אשראי קיימים יתרונות רבים אותם, כאשר היתרונות הבולטים הם: פתיחת שוק האשראי לשחקנים נוספים אשר עד היום לא היו חלק מהמשחק, בין היתר עקב היעדר אסדרה רגולטורית, הגברת כמות השחקנים תביא להגברת התחרות ותיצור אשראי זול, זמין ויעיל יותר; כמוכן, מדבור באפיק השקעה אלטרנטיבי בעבור מלווים עם הון פנוי. יודגש כי הן הלווה והן המלווה מתקשרים כל אחד באופן ישיר עם המערכת ואינם עורכים כל התקשרות ביניהם. מעבר לפעילות התיווך באשראי מהווה מפעיל המערכת גם גורם תפעולי אשר ינקוט בהליכים מסוימים כלפי הלווים ועבור המלווים במערכת, כגון פעילות חיתום ופעילות גביית חובות.

כיום, לא קיים פיקוח רגולטורי על הלוואות P2P. בהעדר הפיקוח ההגנה העומדת לעושים שימוש במערכות אלה הינה נמוכה מאד. המחוקק רואה בכך איתות שלילי למשתתפים פוטנציאליים החוששים לפעול באמצעות המערכת בלי שנקבעה לה אסדרה נאותה. לאור האמור מוצע להסדיר את פעילותן של מערכות תיווך המקוונת לעניין מתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים. הוראות האסדרה המוצעות מהוות תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016.

בהתאם לתיקון המוצע, המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים יהיה הרגולטור האמון על האסדרה והפיקוח שיחול על מערכת P2P. על פי המוצע תוטל חובת רישוי על מי שמפעיל מערכת מקוונת לתיווך באשראי, תוך חלוקה בין סוגי הרישיונות הניתנים לפי היקף פעילותו של נותן שירות כאמור – רישיון בסיסי – להיקף פעילות מצומצם, רישיון מורחב – להיקף פעילות משמעותי התיקון המוצע קובע הסדרים לעניין רישיונות כאמור וכן קובע הגבלות וחובות שונות שיחולו על פעילותם של בעלי הרישיונות ומקנה סמכויות פיקוח למפקח. בנוסף, יחולו על בעלי הרישיונות ההוראות הכלליות החלות על נותן שירותים פיננסיים, הכוללות, בין השאר, הוראות לעניין שליטה והחזקת אמצעי שליטה במערכת P2P ולעניין האורגנים ובעלי התפקידים שיכהנו בה. כל זאת במטרה להבטיח את פעילותם התקינה של מפעילי מערכת P2P ואת השמירה על ענייני המלווים והלווים הפועלים באמצעותה.

מטרת המחוקק היא ליצור בסופו של התהליך אסדרה כוללת מקיפה וקוהרנטית ככל האפשר, של כל שוק מתן השירותים הפיננסיים והגופים הפועלים בו, כך ששוק זה יהיה שוק משוכלל, תחרותי, הוגן, יעיל ויציב.

תחום הפינטק הינו תחום מוטה רגולציה כבדה. לכן, יזמים ומיזמים טכנולוגיים המכוונים לתחום זה נדרשים להכיר ולהתמודד עם הדרישות הרגולטוריות וההתפחויות הרגולטוריות התכופות המאפיינות את התחום. משרדנו ישמח לסייע ליזמים לנווט בביטחה בתחום סבוך זה.

המחלקה המסחרית של משרד עורכי הדין אלי נדלר פריידין ושות' עוסקת, בין היתר, במשפט מסחרי, היי-טק סטארט-אפים והון סיכון, מימון חברות, מיזוגים ורכישות, שוק ההון וניירות ערך ולה ניסיון רב בליווי של חברות סטארט אפ ומיזמים עסקיים טכנולוגיים ואחרים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש המחלקה עו"ד אבי נדלר.

יובהר כי האמר לעיל הינו למידע כללי וראשוני בלבד ולא נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. לכן, אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

שיתוף עמוד:
דילוג לתוכן